Personvernregler for nettstedet til BMI Norge

Nettstedet www.decra.no, inkludert tjenestene som tilbys der (heretter samlet: «nettstedet»), er levert av:

BMI Norge
Fjellhamarveien 52
1477 Fjellhamar

Tlf: +47 67 97 90 00
E-post: jorn.davidsen@bmigroup.com

Adm. dir: Håkan Magnusson

BMI Norge er ansvarlig for behandling av personopplysninger på dette nettstedet, slik det er definert i General Data Protection Regulation («GDPR»). Vi opptrer dermed som kontrollør i betydningen til art. 4 nr. 7 GDPR.

I denne datasikkerhetserklæringen gir BMI Norge deg informasjon om arten av, omfanget til og hensikten med behandlingen av personopplysninger, samt om rettighetene enkeltpersoner har hvis deres personopplysninger blir behandlet av BMI Norge.

Personlige data inkluderer all informasjon relatert til en identifisert eller identifiserbar fysisk person («datasubjekt»), for eksempel en persons navn eller adresse, e-postadresse eller nettidentifikatorer som tilbys av deres enheter, programmer, verktøy og protokoller.

Du kan alltid besøke nettstedet vårt uten å måtte aktivt levere personlig informasjon. Dataene som BMI Norge behandler ved et besøk på nettstedet, er forklart nedenfor i avsnitt 1 («Datasikkerhetserklæring for alle besøkende på nettstedet»). Nettstedet tilbyr også tjenester som du bare kan bruke hvis du aktivt gir oss personopplysninger. Disse tjenestene, og behandling av data som følge av bruk av de respektive tjenestene, blir forklart i avsnitt 2 («Datasikkerhetserklæringer for brukere av spesielle tjenester fra BMI Norge»). Du finner generell datasikkerhetsinformasjon som gjelder for all slags databehandling, for eksempel om rettigheter som du har som datasubjekt, i avsnitt 3 («Generell informasjon om personvern»).

Innholdsfortegnelse

1. Datasikkerhetserklæring for alle besøkende på nettstedet
a. Tilgang til data
b. Cookies og lignende teknologier

(1) Cookies
(2) Google Analytics

c. Kontakt

2. Generell informasjon om personvern
a. Dine rettigheter som datasubjekt
b. Informasjon om BMI Norges databeskyttelsesansvarlig

3. Oppdateringer