Fem gode råd til nye takeiere

Er du nybakt huseier? Mange nye boligeiere har liten eller ingen erfaring med vedlikehold av hus. Vi gir deg fem gode råd om taket ditt.  

I 2015 ble det bygget nesten 30 000 tusen nye boliger i Norge. Mange av de som flytter inn i rekkehus, enebolig eller tomannsbolig har liten eller ingen erfaring med vedlikehold av hus. Det er mange ting ved et nytt hus man skal forholde seg til. Ett av dem er taket. Det skal beskytte huset i mange år fremover, og mot stadig tøffere værforhold.

Vi gir deg sjekklisten for hva du bør følge opp:

  1. Valg av tak – Det er ofte byggherre/entreprenør som gjør valg i forhold til tak i nybygde byggefelt eller sameier. Bygger du frittstående hus, har mulighet for selvvalg eller skal bytte tak på et eldre hus er det viktig å orientere deg godt om mulighetene og hva valgene innebærer. Det finnes mange ulike måter å tette et tak. Hvor huset står (i forhold til værforhold), hvilken type hus og forventet levetid er viktige punkter å ta med i vurderingen av materialvalg.

Visste du at Icopal Decra har 30 års garanti og er orkansikkert? Les mer her.

  1. Garanti – Om du har flyttet inn i nytt hus, har du fått informasjon om hvilken taktekking som er brukt og hvem som er ansvarlig? Har du kjøpt et brukt hus bør det finnes opplysninger om når taket er lagt, eventuelt hvem som har gjort det og hvilke materialer som er brukt. Skulle det være problemer eller skader på taket gjør slike opplysninger det enklere å finne nye materialer, eventuelt hvem man kan kontakte for reparasjon.
  1. Løpende vedlikehold – Det løpende vedlikeholdet er veldig viktig å følge opp. Lekkasjer på grunn av skader i taktekkingen er ofte ikke dekket av husforsikringen, og du som huseier er ansvarlig for løpende vedlikehold. Dette har vi skrevet mer om i denne artikkelen, men som hovedregel bør du sjekke taket på høsten før vinteren, og våren når snøen har gått.
  1. «Svake» punkt på taket – På ethvert tak vil det være steder som kan være ekstra utsatt for skader/lekkasjer. For eksempel takvinduer og overganger ved piper eller ventiler. Har du kjøpt nytt hus er det lurt å spørre byggherre eller leverandøren av huset om det er noe du bør være oppmerksom på slik at du kan følge opp. Oppdager du eventuelle skader tidlig kan du unngå store og kostbare reparasjoner senere.
  1. Få en profesjonell takinspeksjon – Avhengig av type hus og tak, og hvor huset ligger, kan det være utfordrende å sjekke hele taket som privatperson uten riktig utstyr. Har du mistanke om skader, eller kanskje skal selge huset ditt, er det en god ide å hyre en profesjonell håndverker til å ta en titt på taket. De kan klatre på taket med sikring og inspisere for å avdekke eventuelle problemer.