30 års systemgaranti på undertak og vindsperrer

Skal du bygge eller rehabilitere kan det lønne seg å velge kompatible produkter. Nå gir vi 30 års systemgaranti på våre beste systemer bestående av undertak, takpanner, underlagsbelegg og vindsperrer.

Undertak og underlagsbelegg

Icopal har flere moderne undertak designet for norsk klima. Undertak eller underlagsbelegg har som hovedoppgave å hindre vann og fuktighet å trenge inn i takkonstruksjonen. Vi skiller vanligvis mellom to typer undertak, diffusjonsåpne og diffusjonstette. Diffusjonsåpne undertak slipper damp ut fra bygget, mens diffusjonstette ikke gjør det og derfor krever at det er god luft mellom isolasjonen og undertaket. Valg av undertak avhenger av hvilken konstruksjon taket ditt har.

Av diffusjonstette varianter har vi det ekstra sterke og robuste Icopal Super D og det moderne og lette Icopal Ultra D. I den diffusjonsåpne kategorien har vi undertaket Ventex Supra som veier lite og er lett å håndtere ved legging. Når ett av disse tre undertaks- og underlagsbeleggene benyttes sammen med våre svært slitesterke takpanne-løsninger Decra  og Quadro, gir vi 30 års systemgaranti.

Vindsperrer

En god vindsperre er nødvendig under byggeprosesser før innvendig isolering og utvendig kledning er på plass. Vindsperrens funksjon er å hindre at vind og nedbør kommer inn i råbyggets konstruksjon og isolasjon. Samtidig skal den sørge for at fukt fra konstruksjonen luftes ut og at bygningen ikke trekker.

Vi gir deg 30 års systemgaranti dersom du benytter en av våre to vindsperrer, den lyse og lett håndterlige Icopal Windbreak eller den svarte, diffusjonsåpne og værrobuste Icopal UV Vindsperre, sammen med Icopals tilbehørsprodukter (Icopal Universaltape FT, Butyl Tape, UV-tape, PE Butylbånd, Rørmansjett med akryllim og med butylkrave).

Vilkår

For at garantien skal være gyldig må du kunne fremvise kvitteringen som fastsetter hvilke produkter som er brukt. Når du eventuelt skal reklamere må bilder av skadene fremvises.

Full liste med vilkår for 30 års systemgaranti:

  1. Garantien vil være gyldig i 30 år fra kjøpsdato. Reklamasjon skal skje skriftlig, senest 30 dager etter at mangelen/skaden ble oppdaget.

 

  1. Garantien gjelder for funksjon på produkt, og dekker kun nye produkter

 

  1. Garantien følger eiendommen dersom eiendommen selges.

 

  1. Garantien gjelder funksjonsfeil på produkt, og ikke forsikringstilfeller som uhell, ulykker, naturkatastrofer, eller andre unormale forhold.

 

  1. Garantien gjelder ikke følgeskader.

 

  1. Det forutsettes at utførelse er gjort etter gjeldende leggeveiledninger med Icopals tilbehørsprodukter publisert på Icopals hjemmesider, anbefalinger i SINTEFbyggforskserien og at nødvendig vedlikehold er utført i tråd med FDV dokumenter utarbeidet av ansvarlig utførende.

 

  1. Kvittering må forevises. Det er kundens ansvar å dokumentere reklamasjonen med bilder. Det er også kundens ansvar å sende inn dokumentasjon og sjekklister fra monteringen. Produktet skal ikke være eksponert for vær og vind mer enn hva leggeveiledningen tilsier.
0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *